Finantzak eta Barne araudia

Finantzak

Hilabete saria
Xalbador kolegioan eskolatuak diren haurren kopuruaren arabera kalkulatua eta urtean 12 hilabetez ordaindu behar dena.
Emaitza hau gutienekoa da, eta gehiago ematen ahal dutenak ongi etorriak dira. Ikasturte hastapenean (izen-ematearen egunean) hilabeteko diru kopuruaren engaiamendua eskatuko diegu familiei.

Hilabete saria kolegioan
Haur 1 kolegioan

43 €

2 haur kolegioan

76 €

3 haur kolegioan

92 €

Ordaintze erak :

      • txekez : Xalbador Kolegioa-ren izenean
      • diru hartze automatikoa (kudeaketa errexten digu)
      • Euskoz ordain daiteke

Eskolako gastuak

6.ak 5.ak 4.ak 3.ak
Pedagogia arloa (Eskola liburuak, material pedagogikoa)
49 49 49 49
Administrazio arloa 23 23 23 23
Igerilekua 10 10
Seaska elkartasun kutxa 15 15 15 15
Orotara 97 97 87 87

Eskolako materialaren zati bat ikastetxeak erosten du, denentzat berdina eta merkeagoa.

Administrazio gastuak familiaka ordaintzen baitira, haur bat izanik 6.ean eta beste bat 3.ean ordainduko duzuena (97+87)-23 = 161 €koa izanen da.

 

Barne araudia
Administrazio Kontseiluak onartua. Ikasleen lotura liburuxkan lotua da.
Ikaslearen izen-emateak barne araudiaren onespena ondorioztatzen du.